Tag: อินทิเกรต

31อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรu

การอินทิเกรตข้อนี้แทนค่าปกติ     ลองดูได้เลย

Continue reading

โจทย์อินทิเกรต29 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ใช้บายพาสนั่นเองคล้ายกับการอินทิเกรตsec^3(x)

Continue reading

โจทย์ อินทิเกรต 27 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้มี by part ด้วย ลองจัดรูปและอินทิเกรตดู

Continue reading