Tag: อินทิเกรต

ลงเพิ่มแล้วเรื่อง เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ

 ศุกร์ 13.....เนื่องด้วยการทำเวปยังไม่สมบรูณ์เท่าที่ควรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ยังลงไม่ครบ ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยและจะพยายามว่างทำลงให้ครบ จะได้ดูเรียนรู้กันทุกคน วันนี้ก็ทำลงเพิ่มแระ ตามลิงค์เลย เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ ใครกำลังเรียนก็ลองดูถ้าเรื่องอื่นก็รอแป๊บๆ....^^    

Continue reading

MR.CALCAL "ยินดีตอนรับ!!!"

  ยินดีต้อนรับ!!!!!.......พี่น้องนักเรียนนักศึกษาทุกท่านสู่ mistercalcal.com  เว็ปไซต์นี้ทางทีมงาน CALCOOL ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงเนื้อหาและถ่ายทอดเทคนิคต่างๆของคณิตศาสตร์แคลคูลัส สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาให้มีความคิดและจินตนาการเข้าถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งทางทีมงานหวังว่าเว็ปนี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมไม่มากก็น้อยถ้ามีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้ใน mistercalcal.com หรือ facebook ถ้าผิดพลาดประการใดก็ติชมกันเข้ามาได้เพื่อใช้ปรับปรุงในครั้งต่อไปสำหรับรุ่นน้องรุ่นหลังๆ  ขอให้ทุกๆคนเรียนเข้าใจอย่างมีความสุข...^^

Continue reading