Tag: อนุพันธ์

โจทย์อินทิเกรต 20

อินทิเกรต 20

ข้อนี้อาจจะตั้งหารก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตก็ได้หรืออาจจะจัดรูปกก่อนแล้วค่อยตั้งหาร วิธีตั้งหารธรรมดาทำไว้ให้ดูแล้วด้านล่าง เลือกดูเอาว่าเข้าใจแบบไหนกับโจทย์ข้อนี้ดี:) ด้านล่างนี้เป็นวิธีตั้งหารปกติแบบธรรมด๊าา ธรรมดา...

Continue reading

มีโจทย์ อินทิเกรต 2 ชั้น และ ฟังก์ชันหลายตัวแปรมาฝาก

มีคนถามโจทย์เข้ามาก้อเลยเอามาลงให้คนอิ่นๆและผู้สนใจได้ศึกษากัน ถ้าใครมีโจทย์ก้อถามมาได้ในเวปหรือไม่ก้อใน facebook ได้เรย บางครั้งอาจใช้เวลาลงนานหน่อยเพราะมันเยอะก้อขออภัย.... โจทย์ลิงค์ตามรูปเรยๆ^^   1. 2. 3.

Continue reading

โจทย์อินทิเกรตเพิ่มเติม

ขณะนี้ได้ทำโจทย์อินทิเกรตลงเพิ่มสำหรับคนที่ถามมาลงในเวปไซต์นี้เพื่อให้หลายคนได้เก็บไว้ศึกษา โจทย์ที่เพิ่มมาเป็นรูปแบบง่ายๆในการแทนค่าตัวแปร u และการจัดรูปให้อินทิเกรตง่ายๆหน่อย ลองศึกษาดูได้สำหรับคนที่สนใจ ตามลิ้งด้านล่างเลย^^ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Continue reading