โจทย์อินทิเกรตเพิ่มเติม

ขณะนี้ได้ทำโจทย์อินทิเกรตลงเพิ่มสำหรับคนที่ถามมาลงในเวปไซต์นี้เพื่อให้หลายคนได้เก็บไว้ศึกษา โจทย์ที่เพิ่มมาเป็นรูปแบบง่ายๆในการแทนค่าตัวแปร u และการจัดรูปให้อินทิเกรตง่ายๆหน่อย ลองศึกษาดูได้สำหรับคนที่สนใจ

ตามลิ้งด้านล่างเลย^^

1. int1copy
2. int2copy
3. int3copy
4. int4copy
5. int5copy
6. subs-copy