Tag: อนุพันธ์

โจทย์อนุพันธ์ 57020601

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ เป็นการดิฟธรรมดาครับใช้สูตรดิฟผลคูณ ลองดูครับ

Continue reading

โจทย์หาปริมาตร แบบเปลือก (shell method)

จงหาปริมาตรของพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ   และ  รอบแกน y (shell)   โจทย์ข้อนี้การหาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นแรกหาจุดตัดกราฟมาก่อนเลย ขั้นที่ 2 วาดกราฟเส้นตรง ขั้นที่ 3 วาดกราฟพาราโบลา ขั้นที่4 หาปริมาตรจาการหมุนเพราะได้จุดตัดครบและมีรูปแล้ว  

Continue reading

โจทย์อินทิเกรต30 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ควรจำเก็บเป็นอีกสูตรหนึ่งในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว

Continue reading