Tag Archive: อนุพันธ์

โจทย์อนุพันธ์ 57020601

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ เป็นการดิฟธรรมดาครับใช้สูตรดิฟผลคูณ ลองดูครับ

Continue reading »

โจทย์หาปริมาตร แบบเปลือก (shell method)

จงหาปริมาตรของพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ   และ  รอบแกน y (shell)   โจทย์ข้อนี้การหาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นแรกหาจุดตัดกราฟมาก่อนเลย ขั้นที่ 2 วาดกราฟเส้นตรง ขั้นที่ 3 วาดกราฟพาราโบลา ขั้นที่4 หาปริมาตรจาการหมุนเพราะได้จุดตัดครบและมีรูปแล้ว  

Continue reading »

โจทย์อินทิเกรต30 ตรีโกณมิติ

integral cscx

ข้อนี้ควรจำเก็บเป็นอีกสูตรหนึ่งในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว

Continue reading »

โจทย์ ลิมิต 1

limit of function 1

ข้อนี้โจทย์ให้มาว่าลิมิตหาค่าได้-4 ดังนั้นจะใช้กฎของโลปิตาลทำลงมาเรื่อยๆเพื่อหาค่า a,b  ลองดูๆ

Continue reading »

โจทย์ อนุพันธ์โดยปริยาย

implicit derivative1

การหาอนุพันธ์โดยปริยายอันดับ2ข้อนี้จัดเต็มมันลำบากตอนจัดรูปนี่แหละมันไม่ได้ยากแต่มันยุ่ง!!!ลองดูๆ

Continue reading »

โจทย์ ลาปลาซ 6

29-6-2555 0-39-27

ข้อนี้จัดรูปปกติโดยการแยกตัวเศษให้อยู่ในรูปที่สามารถจัดได้แบบตรีโกณ sin(t) และ cos(t) ข้างล่างนี้เป็นตารางการแปลง Laplace ที่เกี่ยวกับข้อนี้ลองเอาไปศึกษาดู...ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้ๆ^^

Continue reading »

โจทย์อินทิเกรต 20

อินทิเกรต 20

ข้อนี้อาจจะตั้งหารก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตก็ได้หรืออาจจะจัดรูปกก่อนแล้วค่อยตั้งหาร วิธีตั้งหารธรรมดาทำไว้ให้ดูแล้วด้านล่าง เลือกดูเอาว่าเข้าใจแบบไหนกับโจทย์ข้อนี้ดี:) ด้านล่างนี้เป็นวิธีตั้งหารปกติแบบธรรมด๊าา ธรรมดา...

Continue reading »

Older posts «