โจทย์อนุพันธ์ 57020601

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

เป็นการดิฟธรรมดาครับใช้สูตรดิฟผลคูณ ลองดูครับ

diff57-2-6 Continue reading

โจทย์อินทิเกรต 57-2-6

ข้อนี้เป็นแนวแทนค่าตรีโกณมิติ ลองดูครับ

int57020523 Continue reading

โจทย์ลำดับอนุกรม 57-2-5

กำหนดให้  เป็นลำดับของจำนวนจริง โดยที่ สำหรับ ผลบวกของอนุกรม  เท่ากับเท่าใด

 

วิธีทำ

จาก

จะได้

 

 

 

 

 

Continue reading