โจทย์อินทิเกรต แทนค่าตัวแปร 57020601

ข้อนี้อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรอย่างง่ายครับ

int57020601

Continue reading

โจทย์อินทิเกรต จำกัดเขต 57020601

ข้อนี้ง่ายครับอินทิเกรตปกติ จำกัดเขตง่ายๆ

int-finite57020601

Continue reading

โจทย์อนุพันธ์ 57020602

โจทย์ข้อนี้ดิฟผลคูณครับ ผสม ลอการิทึม กับ เลขยกกำลังครับ

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

diff57020602

Continue reading