Tag: สถาบันติวเตอร์

มีโจทย์ อินทิเกรต 2 ชั้น และ ฟังก์ชันหลายตัวแปรมาฝาก

มีคนถามโจทย์เข้ามาก้อเลยเอามาลงให้คนอิ่นๆและผู้สนใจได้ศึกษากัน ถ้าใครมีโจทย์ก้อถามมาได้ในเวปหรือไม่ก้อใน facebook ได้เรย บางครั้งอาจใช้เวลาลงนานหน่อยเพราะมันเยอะก้อขออภัย.... โจทย์ลิงค์ตามรูปเรยๆ^^   1. 2. 3.

Continue reading

โจทย์อินทิเกรตเพิ่มเติม

ขณะนี้ได้ทำโจทย์อินทิเกรตลงเพิ่มสำหรับคนที่ถามมาลงในเวปไซต์นี้เพื่อให้หลายคนได้เก็บไว้ศึกษา โจทย์ที่เพิ่มมาเป็นรูปแบบง่ายๆในการแทนค่าตัวแปร u และการจัดรูปให้อินทิเกรตง่ายๆหน่อย ลองศึกษาดูได้สำหรับคนที่สนใจ ตามลิ้งด้านล่างเลย^^ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Continue reading

ตอนนี้มีโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์มาบ้างและ

ตอนนี้มีได้ทำการปรับปรุงให้มีโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์(ordinary differential equation)และการแปลงลาปลาซ(Laplace Transform)มาบ้างและใครที่เรียนเรื่องนี้อยู่ก้อเข้าไปดูตัวอย่างได้ แต่ยังมีไม่เยอะอ่าดิ^^\   ถ้าอยากถามเพิ่มเติมก้อถามมาได้ใน facebook หรือในเวปนี้ เอาโจทย์ที่อยากถามแปะมาได้เรยถ้าว่างจะรีบทำและอัพโหลดไว้ในเวปให้ดู เพราะโจทย์ที่แปะมายังเป็นแนวความรู้กับผู้สนใจและน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วย โจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ตามลิงค์ด้านล่างเลย หรือไม่ก้อกดข้างแท็ปข้างบนที่อยู่ใกล้ๆกับโจทย์แคลคูลัส...^^   (Ordinary Differential Equations)

Continue reading