การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน disk,washer,shell,cylindrical

ดูวีดีโอตามเรื่องลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

 

1.วีดีโอการหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบจาน (disk,washer) ทั้งหมด

 

2.วีดีโอการหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบเปลือกทรงกระบอก (shell,cylindrical) ทั้งหมด

 

3.วีดีโอสรุปเนื้อหาและโจทย์การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบจาน และ เปลือกทรงกระบอก (ควรมีความเข้าใจ 2 หัวข้อด้านบนมาพอสมควร)


Disk Washer and Shell Cylindrical method

เรื่องนี้ดูวีดีโอด้านบนเลยและผมได้ทำสรุปมาเป็นรูปแล้วก็สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ในบทความนี้

diskshell3

ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆ...ถ้าสร้างแถบเล็กๆขึ้นมา1แถบ(ตามรูป) สรุปการหาจะแบ่งเป็น3ข้อคือ

1)แถบตั้งฉากกับแกนxจะอินทิเกรตเทียบx(dx)(ตามรูป)....แถบตั้งฉากกับแกนyจะอินทิเกรตเทียบy(dy)....

2)แถบตั้งฉากกับแกนหมุนใช้disk(ตามรูปk3,k4)...แถบขนานกับแกนหมุนใช้shell(ตามรูปk1,k2)...

3)ถ้าแกนหมุนอยู่ทางขวาหรืออยู่ด้านบนของพื้นที่ที่นำมาหมุนรัศมีการหมุนจะใช้ค่าคงที่ขึ้นก่อนเสมอ(k2,k4)

ป.ล.การหมุนรอบแกนหมุนk4แถบหมุนตั้งฉากกับแกนหมุนใช้diskและต้องใช้รัศมีใหญ่(r4g)ไปหมุนเพื่อให้ได้ปริมาตรใหญ่ก่อนแล้วค่อยใช้รัศมีเล็ก(r4f)ไปหมุนเพื่อเอาปริมาตรเล็กมาลบก้อจะได้ปริมาตรหมุนรอบk4ของพื้นที่ตามต้องการ(รัศมีจะนับจากแกนหมุนเสมอ)

วีดีโอสรุปการหมุนแบบจานเบื้องต้นคลิบเต็มตามลิงค์ด้านบนครับแสดงความคิดเห็น