Tag: แทนค่าตัวแปร u

อินทิเกรตแทนค่าตัวแปร u

   ลองค่อยๆทำความเข้าใจโจทย์ เพราะแทนค่าตัวแปรยาวอยู่ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย ^^

Continue reading

31อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรu

การอินทิเกรตข้อนี้แทนค่าปกติ     ลองดูได้เลย

Continue reading

โจทย์อินทิเกรต 20

อินทิเกรต 20

ข้อนี้อาจจะตั้งหารก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตก็ได้หรืออาจจะจัดรูปกก่อนแล้วค่อยตั้งหาร วิธีตั้งหารธรรมดาทำไว้ให้ดูแล้วด้านล่าง เลือกดูเอาว่าเข้าใจแบบไหนกับโจทย์ข้อนี้ดี:) ด้านล่างนี้เป็นวิธีตั้งหารปกติแบบธรรมด๊าา ธรรมดา...

Continue reading