Tag: เศษส่วนย่อย

โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อย 57021301

  โจทย์ข้อนี้ทำได้ 2 วิธีครับ คือ แทนค่าตรีโกณมิติ กับเศษส่วนย่อย ซึ่งทำเศษส่วนย่อยจะง่ายกว่าเพราะตัวส่วนแยกตัวประกอบได้ หลักการแยกเศษส่วนย่อยคือ แยกตัวประกอบและให้ตัวที่มีค่าน้อยกว่าอยู่ข้างหน้า จะได้  คือ อยู่ก่อน หลังจากนั้นให้หาผลต่าง ระหว่าง สองตัวนี้โดยการลบกัน นำตัวมากกว่าตั้ง จะเป็นตัวเศษส่วนต่างที่อยู่ข้างหน้าหลังจากแยกเศษส่วนย่อยแล้ว ถ้าสงสัยจากวิธีทำให้ลองทำ  กลับ …

Continue reading

Continue reading

โจทย์ลำดับอนุกรม 57-2-5

กำหนดให้  เป็นลำดับของจำนวนจริง โดยที่ สำหรับ ผลบวกของอนุกรม  เท่ากับเท่าใด   วิธีทำ จาก จะได้          

Continue reading

โจทย์ อินทิเกรต 26 เศษส่วนย่อย

โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อยข้อนี้ไม่ได้ยากแต่มันเยอะ!!!- -! ต้องอาศัยความถึกพอสมควร มันเยอะตอนจัดรูปแก้สมการนี่แหละ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ลองดูๆ ส่วนที่1 จัดรูปสมการ  

Continue reading