Tag: สมการ linear

ตอนนี้มีโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์มาบ้างและ

ตอนนี้มีได้ทำการปรับปรุงให้มีโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์(ordinary differential equation)และการแปลงลาปลาซ(Laplace Transform)มาบ้างและใครที่เรียนเรื่องนี้อยู่ก้อเข้าไปดูตัวอย่างได้ แต่ยังมีไม่เยอะอ่าดิ^^\   ถ้าอยากถามเพิ่มเติมก้อถามมาได้ใน facebook หรือในเวปนี้ เอาโจทย์ที่อยากถามแปะมาได้เรยถ้าว่างจะรีบทำและอัพโหลดไว้ในเวปให้ดู เพราะโจทย์ที่แปะมายังเป็นแนวความรู้กับผู้สนใจและน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วย โจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ตามลิงค์ด้านล่างเลย หรือไม่ก้อกดข้างแท็ปข้างบนที่อยู่ใกล้ๆกับโจทย์แคลคูลัส...^^   (Ordinary Differential Equations)

Continue reading