Tag: ตรีโกณมิติ

โจทย์อินทิเกรต30 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ควรจำเก็บเป็นอีกสูตรหนึ่งในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว

Continue reading

โจทย์ อินทิเกรต 28 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณจัดรูปปกตินั่นเอง

Continue reading

โจทย์ อินทิเกรต 27 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้มี by part ด้วย ลองจัดรูปและอินทิเกรตดู

Continue reading