Tag: ตรีโกณมิติผกผัน

อินทิเกรตแทนค่าตัวแปร u

   ลองค่อยๆทำความเข้าใจโจทย์ เพราะแทนค่าตัวแปรยาวอยู่ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย ^^

Continue reading