Category: Uncategorized

เนื้อเรื่องที่มีใน mistercalcal.com ตอนนี้

...ขออภัยทุกท่านที่ยังมีเนื้อหาแคลคูลัสไม่ครบแต่เนื้อหาตอนนี้ที่มีคือตามลิงค์ด้านล่างจะได้เลือกกันง่ายๆหน่อย และจะพยายามทำเพิ่มเรื่อยๆ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน:  — 1.การหาอนุพันธ์โดยนิยาม — 2.อนุพันธ์และความต่อเนื่อง — 3.การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรพื้นฐาน — 4.อนุพันธ์ กฎลูกโซ่ และ อันดับสูง — 5.อนุพันธ์ โดยปริยาย — 6.อนุพันธ์ อิงตัวแปรเสริม …

Continue reading

Continue reading

ลงเพิ่มแล้วเรื่อง เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ

 ศุกร์ 13.....เนื่องด้วยการทำเวปยังไม่สมบรูณ์เท่าที่ควรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ยังลงไม่ครบ ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยและจะพยายามว่างทำลงให้ครบ จะได้ดูเรียนรู้กันทุกคน วันนี้ก็ทำลงเพิ่มแระ ตามลิงค์เลย เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ ใครกำลังเรียนก็ลองดูถ้าเรื่องอื่นก็รอแป๊บๆ....^^    

Continue reading

MR.CALCAL "ยินดีตอนรับ!!!"

  ยินดีต้อนรับ!!!!!.......พี่น้องนักเรียนนักศึกษาทุกท่านสู่ mistercalcal.com  เว็ปไซต์นี้ทางทีมงาน CALCOOL ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงเนื้อหาและถ่ายทอดเทคนิคต่างๆของคณิตศาสตร์แคลคูลัส สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาให้มีความคิดและจินตนาการเข้าถึงความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งทางทีมงานหวังว่าเว็ปนี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมไม่มากก็น้อยถ้ามีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้ใน mistercalcal.com หรือ facebook ถ้าผิดพลาดประการใดก็ติชมกันเข้ามาได้เพื่อใช้ปรับปรุงในครั้งต่อไปสำหรับรุ่นน้องรุ่นหลังๆ  ขอให้ทุกๆคนเรียนเข้าใจอย่างมีความสุข...^^

Continue reading