Calcool

Author's details

Date registered: 30/12/2011

Latest posts

 1. การสนับสนุนโครงการ calcoolacademy — 09/07/2020
 2. 17 สมการ เปลี่ยนโลก — 15/07/2014
 3. โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อย 57021301 — 13/02/2014
 4. โจทย์อินทิเกรตประยุกต์ 57021202 — 12/02/2014
 5. โจทย์อินทิเกรตประยุกต์ 57021201 — 12/02/2014

Most commented posts

 1. MR.CALCAL "ยินดีตอนรับ!!!" — 12 comments
 2. MR.CALCAL ไปสอนการกุศลที่ อุดรธานี :) — 7 comments
 3. โจทย์ อินทิเกรต 27 ตรีโกณมิติ — 5 comments
 4. 31อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรu — 4 comments
 5. ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ — 2 comments

Author's posts listings

การสนับสนุนโครงการ calcoolacademy

logoxx

                    ทีมงานแคลคูล ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเรียนรู้วิชาด้านคณิตศาสตร์จึงอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคนอย่างเต็มที่และคุ้มค่ามากที่สุด  ที่จะสร้างโครงการกิจการเพื่อสังคมขึ้นมา ซึ่งทีมงานเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มากแต่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างผลกระทบทางสังคม แต่ก็ไม่ลืมที่จะศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนด้านการเงินโดย จะจัดทำสื่อการเรียนรู้ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  ซึ่งแผนธุรกิจนี้เองจะสร้างรายได้ให้กับองค์กร  ที่จะมาขับเคลื่อนโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต   สามารถสนับสนุนโครงการโดยการลงเรียนผ่านเว็บไซต์ตามลิงค์นี้เลยครับ  www.calcoolacademy.com    

17 สมการ เปลี่ยนโลก

17 สมการ เปลี่ยนโลกThai

  ผมมานำเสนอ 17 สมการคณิตศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงโลกเด๋ว จะลงรูปอธิบายสมการแต่ละตัวว่ามีที่มาและสำคัญอย่างไรเพิ่มเติม ตอนนี้เอาเบื้องต้นที่แปลมาและเรียบเรียงใหม่ไปดู ไปแชร์เล่นกันก่อน credit: Ian Stewart  English Version

Continue reading »

โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อย 57021301

57021301int-fac

  โจทย์ข้อนี้ทำได้ 2 วิธีครับ คือ แทนค่าตรีโกณมิติ กับเศษส่วนย่อย ซึ่งทำเศษส่วนย่อยจะง่ายกว่าเพราะตัวส่วนแยกตัวประกอบได้ หลักการแยกเศษส่วนย่อยคือ แยกตัวประกอบและให้ตัวที่มีค่าน้อยกว่าอยู่ข้างหน้า จะได้  คือ อยู่ก่อน หลังจากนั้นให้หาผลต่าง ระหว่าง สองตัวนี้โดยการลบกัน นำตัวมากกว่าตั้ง จะเป็นตัวเศษส่วนต่างที่อยู่ข้างหน้าหลังจากแยกเศษส่วนย่อยแล้ว ถ้าสงสัยจากวิธีทำให้ลองทำ  กลับ ไปเป็นเศษส่วนอย่างเดิมดู

Continue reading »

โจทย์อินทิเกรตประยุกต์ 57021202

โจทย์ข้อ นี้ใช้ในการตั้งราคาของสินค้าที่มีการรับประกัน เช่น เรารู้อายุการใช้งานของโน๊ตบุ๊คเครื่องนึง เราจึงตั้งเรทการจ่ายค่าประกันสินค้าขึ้นมา โดยคำนวนให้เราซึ่งเป็นผู้ขายและผู้ซื้อเจ็บตัวน้อยที่สุด จะได้ ราคาจริง+ค่าประกัน = ราคาขาย เช่นตัวอย่างโจทย์ บริษัทแคลคูล ประกันภัย จำกัด ขาย โน๊ตบุ๊ค ที่มีรับประกันสินค้าโดย จะจ่ายเงิน x บาทถ้าโน๊ตบุ๊คพังในปีแรก และจะจ่าย 0.5x บาท ถ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์เกิดพังในปีที่ 2 หรือ 3 แต่ถ้าเกิดความเสียหายหลังจาก 3 ปีแรก จะไม่มีการจ่ายค่าประกัน กำหนดให้ระยะเวลาการเกิดความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์หลังจากซื้อ เป็นการแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล พร้อมด้วยค่าเฉลี่ย 10 ปี ค่า x ควรเป็นเท่าใดเมื่อ ถ้าค่าคาดหมายของการจ่ายเงินประกันของทุกกรณี เป็น 1,000 บาท (กำหนดให้ ฟังก์ชันการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โปเนนเชียลคือ เมื่อ  =  ค่าเฉลี่ย ) วิธีทำ กำหนดให้ T เป็นเวลาหลังจากการซื้อ และ P เป็นจำนวนการจ่ายเงินภายใต้การรับประกัน

Continue reading »

โจทย์อินทิเกรตประยุกต์ 57021201

พี่ม้าสร้างที่อยู่รูปพาราโบลาคว่ำ(ตามรูป) ด้วยสมการ y = 4 – x2 และต้องการทาสีให้ทั่ว แต่จะใช้สีกี่ลิตร โดยที่ สี 1 ลิตรสามารถทาได้ 7 ตารางเมตร และต้องเสียค่าสีกี่บาท เมื่อ สีราคาลิตรละ 250 บาท วิธีทำ การคิดคือต้องหมุนเส้นโค้งรอบแกน y เพื่อหาพื้นที่ผิวทั้งหมด

Continue reading »

โจทย์ประยุกต์อินทิเกรต 57021101

รถแข่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง     จงหาสมการของความเร็ว   และการกระจัด   ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยรถแข่งเริ่มออกตัวที่ความเร็วต้นที่การกระจัด   และ ออกตัวที่ความเร็วต้นที่ 

Continue reading »

โจทย์อินทิเกรต แทนค่าตัวแปร 57020601

ข้อนี้อินทิเกรตแทนค่าตัวแปรอย่างง่ายครับ

Continue reading »

Older posts «