«

»

17 สมการ เปลี่ยนโลก

 

ผมมานำเสนอ 17 สมการคณิตศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงโลก
เด๋ว จะลงรูปอธิบายสมการแต่ละตัวว่ามีที่มาและสำคัญอย่างไรเพิ่มเติม ตอนนี้เอาเบื้องต้นที่แปลมาและเรียบเรียงใหม่ไปดู ไปแชร์เล่นกันก่อน 
credit: Ian Stewart

17equation2

 English Version

17equation1

 

แสดงความคิดเห็น