ตัวอย่างโจทย์ เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติเลือกเอาตามลิงค์รูปข้างล่างเลย

จงหาสมการทรงกระบอกซึ่งมีไดเรกตริกซ์คือเส้นโค้ง C และเจนเนอร์เรเตอร์ขนานกับเวกเตอร์ v

1.3d1

2.3d2

3.โจทย์เวกเตอร์