ตัวอย่างโจทย์ ปริพันธ์หลายชั้นเลือกคลิกดูวิธีทำตามลิงค์ในแต่ล่ะรูปด้านล่างเลย….

ข้อ โจทย์อินทิเกรตหลายชั้น รูปแบบการอินทิเกรตหลายชั้น
1. intdouble2-copy แปลงเป็นพิกัดเชิงขั้ว
2. intdouble3-copy แปลงเป็นพิกัดเชิงขั้ว
3. intdouble4-copy แปลงเป็นพิกัดเชิงขั้ว หรือ การแทนค่าตรีโกณมิติ