โจทย์ อินทิเกรต 28 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณจัดรูปปกตินั่นเอง