โจทย์ อินทิเกรต 27 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้มี by part ด้วย ลองจัดรูปและอินทิเกรตดูอินทิเกรตตัวที่เกี่ยวข้องคือ 

ลองดูๆ^^