โจทย์ อินทิเกรต 26 เศษส่วนย่อย

โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อยข้อนี้ไม่ได้ยากแต่มันเยอะ!!!- -! ต้องอาศัยความถึกพอสมควร มันเยอะตอนจัดรูปแก้สมการนี่แหละ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ลองดูๆ

ส่วนที่1 จัดรูปสมการ

 
ส่วนที่2 หาค่าจากสมการที่จัดรูปได้

ส่วนที่3 แทนค่าจากที่หาได้และอินทิเกรต