โจทย์อินทิเกรตหลายชั้น1intdouble2-copy

โจทย์ข้อนี้แปลงเป็นพิกัดเชิงขั้วก่อนแล้วค่อยอินทิเกรตจะง่ายที่สุด

อินทิเกรต 2 ชั้น