โจทย์ ลาปลาซ 6

ข้อนี้จัดรูปปกติโดยการแยกตัวเศษให้อยู่ในรูปที่สามารถจัดได้แบบตรีโกณ sin(t) และ cos(t)

ข้างล่างนี้เป็นตารางการแปลง Laplace ที่เกี่ยวกับข้อนี้ลองเอาไปศึกษาดู...ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้ๆ^^