โจทย์เวกเตอร์ 1

โจทย์ข้อนี้สมมติ B=(x,y,z) ก่อนและลองทำดูเรื่อยๆ