โจทย์อินทิเกรต30 ตรีโกณมิติ

ข้อนี้ควรจำเก็บเป็นอีกสูตรหนึ่งในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว