โจทย์ อินทิเกรต 15int3copy

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตนิดหน่อย

int3

แสดงความคิดเห็น