ตัวอย่างโจทย์อินทิเกรต


โจทย์ อินทิเกรต 1

อินทิเกรต ตรีโกณมิติ

โจทย์ อินทิเกรต 10

โจทย์ อินทิเกรต 13

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตนิดหน่อย

โจทย์ อินทิเกรต 14

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตนิดหน่อย

โจทย์ อินทิเกรต 15

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตนิดหน่อย

โจทย์ อินทิเกรต 16

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ และมีการจัดรูปการอินทิเกรตในรูปตรีโกณมิติ

โจทย์ อินทิเกรต 17

ข้อนนี้อินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u ปกติ อยู่ในรูปแบบเลขชี้กำลัง ง่ายโครตตต

โจทย์ อินทิเกรต 18

ข้อนี้แทนค่าและใช้สูตรตรีโกณปกติไม่เข้าใจก็ถามกันมาได้ๆ^^

โจทย์อินทิเกรต 19

โจทย์ อินทิเกรต 19

โจทย์ข้อนี้ยากตรงที่จัดรูปเนี้ยแหละ...ทั้งที่เป็นการอินทิเกรตarctan ธรรมดาแต่ก็ได้แสดงแบบละเอียดไว้ให้ดูแล้วถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลย^^

โจทย์ อินทิเกรต 2

โจทย์ อินทิเกรต 3

โจทย์ อินทิเกรต 4

โจทย์ อินทิเกรต 5

โจทย์ อินทิเกรต 6

โจทย์ อินทิเกรต 7

โจทย์ อินทิเกรต 8

โจทย์ อินทิเกรต 9

โจทย์อินทิเกรต 11

โจทย์ข้อนี้ยาวและยาก สมควรใช้ตารางการอินทิเกรตช่วยถ้าไม่ใช้จะใช้วิธีการแทนค่าตรีโกณมิติทำโจทย์ยาวมากกกเพราะจะติดในรูป sec ยกกำลัง3 และ5 ซึ่งต้องบายพาทต่ออีกยาวววว....ถ้าสนใจทำแบบแทนค่าตรีโกณมหาราชไปลองทำดูๆ^^   รูปข้างล่างนี่เป็นการจัดรูปก่อนการอินทิเกรต ส่วนรูปข้างล่างนี้เป็นการใช้ตารางช่วยในการทำโจทย์ แต่ถ้าต้องการอินทิเกรตปกติก็สามารถใช้การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตรีโกณมิติได้แต่จะยาวมากก- -!