โจทย์อินทิเกรต 57-2-6

ข้อนี้เป็นแนวแทนค่าตรีโกณมิติ ลองดูครับ

int57020523

 6-2-2557-15-00-55