โจทย์อินทิเกรต 22

อินทิเกรตข้อนี้ลำบากตอนจัดรูปตรีโกณมิตินิดนึงแค่นั้นแหละ...หลังจากจัดรูปได้แล้วก็อินทิเกรตปกตินั่นเอง