โจทย์อินทิเกรต 21

ข้อนี้ตั้งหารก่อนแล้วค่อยยกกำลัง4 จากนั้นค่อยอินทิเกรต็จะอินทิเกรตง่ายเป็นปกติ ลองดูๆ^^ ส่วนวิธีหารเลขก็มีให้ดูเหมือนเดิม

อินทิเกรต 21

ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นวิธีตั้งหารแบบเดิมๆก่อนการยกกำลัง4
inte1