โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อย 57021301

 

โจทย์ข้อนี้ทำได้ 2 วิธีครับ คือ แทนค่าตรีโกณมิติ กับเศษส่วนย่อย ซึ่งทำเศษส่วนย่อยจะง่ายกว่าเพราะตัวส่วนแยกตัวประกอบได้ หลักการแยกเศษส่วนย่อยคือ แยกตัวประกอบและให้ตัวที่มีค่าน้อยกว่าอยู่ข้างหน้า จะได้  คือ อยู่ก่อน หลังจากนั้นให้หาผลต่าง ระหว่าง สองตัวนี้โดยการลบกัน นำตัวมากกว่าตั้ง จะเป็นตัวเศษส่วนต่างที่อยู่ข้างหน้าหลังจากแยกเศษส่วนย่อยแล้ว ถ้าสงสัยจากวิธีทำให้ลองทำ  กลับ ไปเป็นเศษส่วนอย่างเดิมดู57021301int-fac