«

»

โจทย์อินทิเกรตเศษส่วนย่อย 57021301

 

\int {\frac{1}{{{x^2} - 2x - 8}}dx}

โจทย์ข้อนี้ทำได้ 2 วิธีครับ คือ แทนค่าตรีโกณมิติ กับเศษส่วนย่อย ซึ่งทำเศษส่วนย่อยจะง่ายกว่าเพราะตัวส่วนแยกตัวประกอบได้ หลักการแยกเศษส่วนย่อยคือ แยกตัวประกอบและให้ตัวที่มีค่าน้อยกว่าอยู่ข้างหน้า จะได้ {(x - 4)(x + 2)} คือ {x - 4} อยู่ก่อน { x + 2} หลังจากนั้นให้หาผลต่าง ระหว่าง สองตัวนี้โดยการลบกัน นำตัวมากกว่าตั้ง {(x + 2) - (x - 4) = 6} จะเป็นตัวเศษส่วนต่างที่อยู่ข้างหน้าหลังจากแยกเศษส่วนย่อยแล้ว ถ้าสงสัยจากวิธีทำให้ลองทำ {\frac{1}{6}\left( {\frac{1}{{x - 4}} - \frac{1}{{x + 2}}} \right)} กลับ ไปเป็นเศษส่วนอย่างเดิมดู57021301int-fac

แสดงความคิดเห็น