โจทย์อินทิเกรตหลายชั้น2intdouble3-copy

ข้อนี้แปลงเป็นพิกัดเชิงขั้ว

-การนับรัศมี r ดูจากเส้นสีเขียวที่พุ่งออกจากจุดศูนย์กลางและไปตัดกับสมการที่จะคำนวนพื้นที่(ที่แรเงา)

-การนับองศาหรือเรเดียนที่จะคำนวนดูจากเส้นสีเหลืองที่วัดจากแกนx ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ไปจนถึงเส้นสีแดงเป็นมุม45องศา หรือ pi/4 เรเดียน