โจทย์อินทิเกรตประยุกต์ 57021201

พี่ม้าสร้างที่อยู่รูปพาราโบลาคว่ำ(ตามรูป) ด้วยสมการ y = 4 – x2 และต้องการทาสีให้ทั่ว แต่จะใช้สีกี่ลิตร โดยที่ สี 1 ลิตรสามารถทาได้ 7 ตารางเมตร และต้องเสียค่าสีกี่บาท เมื่อ สีราคาลิตรละ 250 บาท

12-2-2557-11-47-28

วิธีทำ การคิดคือต้องหมุนเส้นโค้งรอบแกน y เพื่อหาพื้นที่ผิวทั้งหมด

57021201int-app

ใช้สีจำนวน   ลิตร ดังนั้นต้องซื้อ 6 ลิตร  ราคารวม  บาท