โจทย์อนุพันธ์ 57020601

จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

เป็นการดิฟธรรมดาครับใช้สูตรดิฟผลคูณ ลองดูครับ

diff57-2-6