โจทย์หาความยาวส่วนโค้ง1

จงหาความยาวของเส้นโค้งต่อไปนี้

arc1a

 

 

ข้อนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักมูลแคลคูลัสด้วย ลองดูวิธีทำด้านล่าง
arc1