โจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ตัวอย่างโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์

(Ordinary Differential Equations)

 

เลือกกดดูตามลิงค์ด้านล่างได้เรยถ้าสงสัยข้อไหนก้อถามฝากมาได้ๆ

ข้อ โจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ รูปแบบการแก้สมการ
1. ode1-1  สมการแบบแม่นตรง
2. ode2  เชิงเส้น
3.  ode3-1  ตัวประกอบปริพันธ์
4.  ode5-1  เชิงเส้น
5.  inv-lp-use-p  ลาปลาซผกผัน
6. โจทย์ ลาปลาซ 6  ลาปลาซผกผัน
7. ลาปลาซผกผัน