«

»

โจทย์ประยุกต์อินทิเกรต 57021101

รถแข่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a(t) = 3{t^2} - 10  m/{s^2}  จงหาสมการของความเร็ว v(t)  และการกระจัด  s(t) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยรถแข่งเริ่มออกตัวที่ความเร็วต้นที่การกระจัด s(0) = - 4{\text{ m}}  และ ออกตัวที่ความเร็วต้นที่ v(0) = 3{\text{ m/s}}

57021101int-app

แสดงความคิดเห็น