โจทย์บายพาสอีกสักข้อ

6-10-2556 20-08-29p

ข้อนี้ใช้บายพาส แอบมีเศษส่วนย่อยเล็กๆครับ ลองดูครับ

6-10-2556 20-08-29