เนื้อหาแคลคูลัส


เนื้อหาวิชาแคลคูลัส 

เลือกเข้าดูได้ตามลิงค์ข้างล่างเลยถ้าลิงค์ไหนยังเข้าไม่ได้ทางทีมงานยังไม่ได้ทำจะพยายามทำมาลงเรื่อยๆ^^...

1.ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2.อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

3.การประยุกต์อนุพันธ์

4.ปฏิยานุพันธ์ (อินทิเกรต)

5.การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต

6.การหาปริมาตรจากการหมุน

7.พิกัดเชิงขั้ว

8.ภาคตัดกรวยและสมการกำลังสอง

9.ลำดับและอนุกรม

10.เวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติ

11.ฟังก์ชันหลายตัวแปร

12.ปริพันธ์หลายชั้น

13.ปริพันธ์ในสนามเวกเตอร์