เกี่ยวกับเราประกาศกร้าว!!!แรงบันดาลใจในการทำเวปไซต์นี้ขึ้นมา

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการแข่งขันด้านการศึกษากันสูง นักเรียน นักศึกษา จึงต้องขวนขวายมากขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีและผ่านการสอบต่างๆ ซึ่งครู อาจารย์ ผู้สอนที่สอนถ่ายทอดเก่งและมีชื่อเสียงมีเป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้สอนอยู่ในระบบ จึงทำให้นักเรียนต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้เพียงพอ อีกทั้งการเรียนการสอนในระบบยังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ของครูผู้สอน รวมทั้งศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา มีเด็กหลายคนที่ตั้งใจเรียนแต่เรียนในระบบไม่รู้เรื่อง ซึ่งต้องการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างแรง... จากที่ทีมงาน CALCOOL ประสบพบเห็นกันมาบ่อยครั้งจึงเป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนให้มีโอกาสทางการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เท่าเทียมกันและพัฒนาคุณภาพความรู้โดยการให้เรียนฟรีทั่วประเทศ พร้อมกับสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังทำเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับโรงเรียนกวดวิชาแพงๆทั่วประเทศ ทางทีมงาน CALCOOL จึงหวังว่าเวปไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา และสังคมไม่มากก็น้อย

ทีมงาน CALCOOL

MR.CALCAL

MR.HORSE