อินทิเกรตแทนค่าตัวแปร u

 

6-9-2556-19-11-29pp

 ลองค่อยๆทำความเข้าใจโจทย์ เพราะแทนค่าตัวแปรยาวอยู่ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย ^^

6-9-2556-19-11-29h16-9-2556-19-11-29h2