อินทิกรัลไม่ตรงแบบ1

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ(improper)

 

 

improper1a

 

 

ลองดูวิธีทำได้เลย


improper1