สรุปเนื้อหาและโจทย์การหาปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุนแบบจานและเปลือกทรงกระบอก

ดูได้ตามลิงค์เลย

 (ควรมีความเข้าใจ 2 เรื่องพื้นฐานมาพอสมควร)

ในวีดีโอสรุปการหาปริมาตร disk,washer,shell,cylindrical 01 ประกอบไปด้วย

 1. สรุปแนวคิดการหาปริมาตรจากการหมุนแบบต่างๆอินทิเกรตเทียบตัวแปร x
 2. สรุปแนวคิดการหาปริมาตรจากการหมุนแบบต่างๆอินทิเกรตเทียบตัวแปร y


 

ในวีดีโอสรุปการหาปริมาตร disk,washer,shell,cylindrical 02 ประกอบไปด้วย

 • ตัวอย่างที่1 จงหาปริมาตรจากการหมุนพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง  และเส้นตรง  รอบเส้นตรงต่อไปนี้ (ไม่ต้องแสดงการอินทิเกรต)
  1. x = -2
  2. x = 3
  3. y = 2
  4. y = -3

ในวีดีโอสรุปการหาปริมาตร disk,washer,shell,cylindrical 03 ประกอบไปด้วย

 • ตัวอย่างที่2 จงหาปริมาตรจากการหมุนพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง  และเส้นตรง  รอบเส้นตรงต่อไปนี้ (ไม่ต้องแสดงการอินทิเกรต)
  1.  รอบแกน y
  2. รอบแกน x
  3. y = -2
  4. x = 4