สนับสนุน CALCOOL

ขณะนี้โครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนโครงการให้เป็นแบบ การเติมชั่วโมงเรียน  คุณสามารถทบทวนเนื้อหา Calculus อย่างไม่จำกัดหัวข้อในราคาประหยัด และ สามารถดูคลิปสอนฟรี ระดับมัธยมศึกษา ได้ที่  www.calcoolacademy.com  รายได้จากการเติมชั่วโมงเรียน จะถูกนำไปดำเนินการสร้างคลิปสอนฟรีใหม่ๆ ผลิตสื่อการสอน และช่วยเหลือสังคมต่อไป
ขอบคุณที่สนับสนุนโครงการครับ