ลิมิตตรีโกณมิติ

ข้อนี้ค่อยๆแยกตรีโกณมิติออกมา จัดรูปนิดหน่อย(แสดงให้ดูอย่างละเอียดมากก) ไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลย

limit trigo