ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ดูเรียงตามลิงค์ชื่อหัวข้อด้านล่างได้เลย^^

limit2

1.สมบัติลิมิตพื้นฐาน

2.การหาค่าลิมิต

3.การหาค่าลิมิต โดยการแยกตัวประกอบ

4.การหาค่าลิมิต โดยการหาสังยุค (conjugate)

5.การหาค่าลิมิต ซ้ายขวา

6.การหาค่าลิมิต จากกราฟ1.สมบัติลิมิตพื้นฐาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.การหาค่าลิมิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.การหาค่าลิมิต โดยการแยกตัวประกอบ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.การหาค่าลิมิต โดยการหาสังยุค (conjugate)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.การหาค่าลิมิต ซ้ายขวา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.การหาค่าลิมิต จากกราฟ