ลงเพิ่มแล้วเรื่อง เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ

 ศุกร์ 13.....เนื่องด้วยการทำเวปยังไม่สมบรูณ์เท่าที่ควรเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ยังลงไม่ครบ ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยและจะพยายามว่างทำลงให้ครบ จะได้ดูเรียนรู้กันทุกคน วันนี้ก็ทำลงเพิ่มแระ ตามลิงค์เลย เทคนิคการอินทิเกรต แทนค่าตรีโกณมิติ ใครกำลังเรียนก็ลองดูถ้าเรื่องอื่นก็รอแป๊บๆ....^^