ภาคตัดกรวย

เลือกดูได้ตามคลิปเลยครับ

ตอนที่1 สมการดีกรีสอง

ตอนที่2 วงกลม : สมการวงกลมรูปมาตรฐาน

ตอนที่3 วงกลม : สมการวงกลมรูปทั่วไป

ตอนที่4 วงกลม : สูตรสำเร็จของวงกลม

ตอนที่1 สมการดีกรีสอง

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่2 วงกลม : สมการวงกลมรูปมาตรฐาน

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่3 วงกลม : สมการวงกลมรูปทั่วไป

กลับสู่ด้านบน

ตอนที่4 วงกลม : สูตรสำเร็จของวงกลม

กลับสู่ด้านบน