ฟังก์ชันหลายตัวแปร

variables

ดูเรียงตามลิงค์ชื่อหัวข้อด้านล่างได้เลย^^

1.อนุพันธ์ย่อยหลายตัวแปร

2.สูตรการหาอนุพันธ์ย่อย


1.อนุพันธ์ย่อยหลายตัวแปร

 

 

2.สูตรการหาอนุพันธ์ย่อย